img
MILJONPROGRAMMET

Om oss

Ett stort litet byggföretag med hjärtat i Sala.

FÖ Bygg i Sala AB är ett ägarlett byggföretag med stark lokalt engagemang. Vi erbjuder ett brett utbud av byggtjänster, både för offentliga beställare och privatpersoner. Tillsammans med vårt moderbolag ByggConstruct tar vi oss an stora ROT-entreprenader inom vård, skola och bostäder runt om i Uppland och Västmanland.

FÖ Bygg startade 1997 och under de snart 25 år vi varit verksamma har vi haft en stabil tillväxt. Idag är vi ca 30 egna anställda medarbetare och erbjuder byggtjänster både för offentliga beställare och privatpersoner.

En del av ByggConstruct

Vi är ett litet byggföretag, men också stort. För att möta framtiden på ett handfast och hållbart sätt blev vi 2020 en del av ByggConstruct AB. Tillsammans är vi ett av Upplands och Västmanlands läns största ägarledda byggföretag. Totalt är vi knappt 200 anställda i koncernen med en omsättning på drygt 750 miljoner kr/år. Det ger oss resurser att ta oss an riktigt stora byggprojekt.

Vi tror på lokal samhällsnytta

Men framförallt är vi på FÖ Bygg ett lokalt byggföretag, Salabygden med omnejd ligger oss varmt om hjärtat. Varje dag arbetar vi för att tillsammans bygga ett hållbart Sala där alla kan ha sin plats. Vi vill bidra till att skapa sysselsättning, trivsamma och inspirerande bostäder, stimulerande och produktiva miljöer för utbildning och vård, och en meningsfull fritid för våra medmänniskor.

Våra uppdrag genomför vi med egen byggpersonal och tillsammans med lokala underentreprenörer. Det innebär att vi faktiskt bygger ”åt oss själva”. Vi bor här, vi arbetar här och vi är med och bygger framtiden här. Det är ett ansvar som skapar engagemang.

Vi tror på egen anställd personal

Vår grundidé är att bemanna våra projekt med egen anställd personal. Vi är övertygade om att det ger rätt kvalitet, säkrare byggen och bra arbetsmiljö.

Genom egen personal kan vi kvalitetssäkra vår verksamhet på ett bra sätt, öka förståelsen för våra kunders behov hos våra medarbetare och skapa en långsiktighet i vårt arbete. Alla är en del av FÖ Bygg och alla medarbetare ställer upp på vad vi står för.

Vi eftersträvar vi en platt, ickehierarkisk organisation som präglas av respekt, öppenhet och prestigelöshet. Alla medarbetare känner varandra väl, beslutsvägarna är korta och ansvarsrollerna är tydliga.

Samtlig personal kommunicerar på svenska och har relevant utbildning (yrkesutbildade och/eller yrkesbevis).

En lärande organisation

Som organisation är vi en lärande organisation. Vi investerar i systematisk utveckling av processer, samarbetsformer, byggteknik, organisation och utbildning. Från etapp till etapp och projekt till projekt. Inte minst tack vare vårt strukturerade arbete med erfarenhetsåterföring på alla nivåer.

Personalomsättningen på FÖ Bygg är mycket låg. Vi känner varandra och vet vilka team vi ska bygga. Det gör att den erfarenhet vi förvärvar i varje etapp och projekt som vi genomför stannar i företaget och vi kan omsätta den i nästa etapp och projekt.

Vi tror på en hållbar utveckling

Ända sedan vi startade för snart 25 år sedan, har det varit en självklarhet att det vi bygger ska hålla under lång tid. Vi har alltid strävat efter att ligga i framkant när det gäller tekniska och innovativa lösningar, och att bygga med god arbetsmiljö, hög kvalitet och med stor miljöhänsyn. Men också kostnadseffektivt.

Kvalitets- och miljöcertifieringar

FÖ Bygg är kvalitet- och miljöcertifierat enligt ISO9001 och ISO14001, liksom certifierat enligt Hackeforsmodellen och Altea AB.

Vi innehar BAS-P & BAS-U och är våtrumsbehöriga. FÖ Bygg är auktoriserad asbestsanerare och är ansluten till PER.

I koncernen har vi har hög kompetens gällande utökad samverkan/partnering vid total- och utförandeentreprenad och har stor vana av att arbeta i pågående verksamhet.

Bygga hus, men också förtroende

Vår utgångspunkt är att om man ska bygga ett riktigt bra hus, ska man bygga det på förtroende. Vårt mål är att våra kunder inte bara ska bli nöjda med slutresultatet, utan också att vägen dit har varit smidig och jämn.

De kunder vi idag har förtroende att arbeta med, är främst offentliga beställare inom stat, region och kommun, samt större fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. i åtar oss även uppdrag för privatpersoner.

Några av våra ramavtalskunder är idag:

  • Bostads AB Mimer
  • Sala kommun lokalförvaltningen
  • Salabostäder AB
  • Landstinget Västmanland
  • Cramo Adapteo AB
  • Heby Kommun/Hebygårdar
  • Lantmännen Fastigheter AB
  • Metso Sweden AB

    Tillsammans bygger vi framtidens Västmanland

Vill du göra det tillsammans med oss? Ju fler som delar en vision, desto verkligare blir den. Hör av dig om du vill bli en av oss.

Historia

xxxxx

sdjhgd kasgdasygalduy

Miljö

xxxxx

sdjhgd kasgdasygalduy

Vårt sätt att arbeta

xxxxx

sdjhgd kasgdasygalduy

Engagemang

xxxxx

sdjhgd kasgdasygalduy

Arbeta hos oss

xxxxx

sdjhgd kasgdasygalduy