FÖ Bygg medarbetare fasad till kontor

Om oss

Ett stort litet byggföretag
med hjärtat i Sala.

FÖ Bygg i Sala AB är ett ägarlett byggföretag med stark lokalt engagemang. Vi erbjuder ett brett utbud av byggtjänster, både för offentliga beställare och privatpersoner, både i stora och i små projekt. Tillsammans med vårt moderbolag ByggConstruct tar vi oss an stora ROT-entreprenader inom vård, skola och bostäder runt om i Uppland och Västmanland.

FÖ Bygg startade 1997 och under de snart 25 år vi varit verksamma har vi haft en stabil tillväxt. Idag är vi ca 30 egna anställda medarbetare och erbjuder byggtjänster både för offentliga beställare och privatpersoner. Vår omsättning är cirka 75 miljoner kr/år.

En del av ByggConstruct

Vi är ett litet byggföretag, men också stort. För att möta framtiden på ett handfast och hållbart sätt blev vi 2020 en del av ByggConstruct AB. Tillsammans är vi ett av Västmanlands läns och Upplands största ägarledda byggföretag. Totalt är vi knappt 200 anställda i koncernen med en omsättning på drygt 750 miljoner kr/år. Det ger oss resurser att ta oss an riktigt stora byggprojekt, samtidigt som vi har det lilla företagets personliga engagemang.

ByggConstruct blir delägare i FÖ Bygg

Engagemang

Vi tror på lokal samhällsnytta.

FÖ Bygg är ett lokalt byggföretag, Salabygden med omnejd ligger oss varmt om hjärtat. Varje dag arbetar vi för att tillsammans bygga ett hållbart Sala. Vi vill bidra till att skapa sysselsättning, trivsamma och inspirerande bostäder, stimulerande och produktiva miljöer för utbildning och vård, och en meningsfull fritid för våra medmänniskor.

Våra uppdrag genomför vi med egen byggpersonal och tillsammans med lokala underentreprenörer. Det innebär att vi faktiskt bygger ”åt oss själva”. Vi bor här, vi arbetar här och vi är med och bygger framtiden här. Det är ett ansvar som skapar engagemang.

Tillsammans bygger vi ett vinnande Sala!

Vi på FÖ Bygg vill ta vårt ansvar i att utveckla Västmanland till en hållbarare och attraktivare region att leva och bo i. Nu och i framtiden. Det gör vi genom att ligga i framkant när det gäller att bygga säkert, energieffektivt och med stor miljöhänsyn.

Men för oss som en regional aktör, är det även viktigt för oss att engagera oss i samhället på olika sätt. Vi ser sponsring som ett ömsesidigt samarbete, som en vinn vinn-situation för alla parter. FÖ Bygg och vårt moderbolag ByggConstruct samarbetar med idrottsföreningar på alla nivåer. Vi stöttar också olika kultur- och humanitära projekt.

Genom att samarbeta med idrottsföreningar och i kultur- och humanitära projekt, bygger vi tillsammans ett vinnande Sala. Vi bygger vi ett starkare varumärke, blir en attraktivare arbetsgivare – och att våra samarbetspartners också kommer närmare sina drömmar och mål.

Genom att bygga framtiden på trygghet, engagemang och ansvar kan vi tillsammans nå hur långt som helst.

FÖ-medarpetare hamrar på tak

Egna medarbetare

Vi tror på egen anställd personal.

Vår utgångspunkt är att om man ska bygga ett riktigt bra hus, ska man bygga det på förtroende. Vårt mål är att våra kunder inte bara ska bli nöjda med slutresultatet, utan också att vägen dit ska vara jämn och rak.

Vår grundidé är att bemanna våra projekt med egen anställd personal. Vi är nämligen övertygade om att det ger rätt kvalitet, säkrare byggen och bra arbetsmiljö.

Genom egen personal kan vi kvalitetssäkra vår verksamhet på ett bra sätt, öka förståelsen för våra kunders behov och skapa en långsiktighet i vårt arbete. Alla är en del av FÖ Bygg och alla medarbetare ställer upp på vad vi står för.

Vi eftersträvar vi en platt, ickehierarkisk organisation som präglas av respekt och öppenhet. Alla medarbetare känner varandra väl, beslutsvägarna är korta och ansvarsrollerna är tydliga.

Samtliga medarbetare kommunicerar på svenska och har relevant utbildning (yrkesutbildade och/eller yrkesbevis).

En lärande organisation

Vår organisation är en lärande organisation. Vi investerar i systematisk utveckling av processer, samarbetsformer, byggteknik, organisation och utbildning. Från etapp till etapp och projekt till projekt. Inte minst tack vare vårt strukturerade arbete med erfarenhetsåterföring på alla nivåer.

Personalomsättningen på FÖ Bygg är mycket låg. Vi känner varandra och vet vilka team vi ska bygga. Det gör att den erfarenhet vi förvärvar i varje etapp och projekt som vi genomför stannar i företaget och vi kan omsätta den i nästa etapp och projekt.

Hållbarhet och miljö

Vi tror på hållbar utveckling.

Ända sedan vi startade för snart 25 år sedan, har det varit en självklarhet att det vi bygger ska hålla under lång tid. Vi har alltid strävat efter att ligga i framkant när det gäller tekniska och innovativa lösningar, och att bygga med god arbetsmiljö, hög kvalitet och med stor miljöhänsyn. Men också kostnadseffektivt.

Därför satsar vi på att bli bäst i klassen på att bygga passivhus, lågenergihus och andra miljöcertifierade byggnader.

Kvalitets- och miljöcertifieringar

FÖ Bygg är kvalitet- och miljöcertifierat enligt ISO9001 och ISO14001, liksom certifierat enligt Hackeforsmodellen och Altea AB.

Vi innehar BAS-P & BAS-U och är våtrumsbehöriga och är anslutna till PER.

I koncernen har vi har hög kompetens gällande utökad samverkan/partnering vid total- och utförandeentreprenad och har stor vana av att arbeta i pågående verksamhet.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Arbeta hos oss

Vill du jobba hos oss?
Läs det här först!

FÖ Bygg söker regelbundet nyfikna, engagerade och skickliga medarbetare, även praktikanter, lärlingar och sommarjobbare. Är du ambitiös och har ett utpräglat kvalitetsmedvetande, hör av dig till oss.

Du får arbeta i ett företag som tar väl hand om sina medarbetare och har en företagskultur som präglas av trygghet, engagemang, ansvar, ordning och reda. Vi har väl dokumenterade policys, arbetsprocesser och manualer som vi arbetar efter. Dessutom har vi väldigt kul tillsammans!

Bygg framtiden tillsammans med oss!

Här hittar du våra aktuella tjänster

Kontakta oss!

Vill du veta mer? Har du frågor kring ett specifikt projekt?
Hör av dig till oss. Här hittar du våra kontaktpersoner.