FÖ Bygg, ritning och verktyg

Verksamhetsområden

Vi tar ansvar för hela byggprocessen.

På FÖ Bygg arbetar vi med många typer av byggprojekt, allt från renoveringar till nyproduktion. Det kan handla om mindre ombyggnationer av villabadrum till omfattande energieffektiviseringar av miljonprogrammet, från renoveringar av kulturbyggnader till nyproduktion av bostäder. Bland annat.

Oavsett om det är hus som människor bor i, kulturhistoriskt intressanta byggnader, skolor eller vårdbyggnader med pågående verksamhet, hanterar vi alla våra projekt, stora som små, med samma lyhördhet, kvalitetskänsla, ansvar för hållbarhet och kostnadsmedvetenhet. Och inte minst genomför vi projekten på överenskommen tid. Vi tar ansvar för hela byggprocessen.

Byggtjänster

Byggtjänster av yrkesskickliga hantverkare.

På FÖ Bygg utför vi alla typer av renoveringar, om- och tillbyggnader (ROT) av bostadshus, vårdbyggnader och industrilokaler, kontorsanpassningar och ibland även nybyggnation av platsbyggda villor. Vi erbjuder tjänster inom hela byggprocessen från projektering till färdigställande.

All personal fast anställda, kommunicerar på svenska och har relevant utbildning (yrkesutbildade och/eller har yrkesbevis).

Projektering

Vi åtar oss projektering av ditt bygge, oavsett hur stor eller litet det är. Tillsammans med kund arbetar vi fram ram- och systemhandlingar.

Bygglovshandlingar och ritningar

Vi hjälper till att ta fram bygglovshandlingar och olika typer av byggritningar.

Nybyggnation

Vid nybyggnationer kan vi ansvara för hela projektet. Från ritningar, armering, gjutning, stomresning, till nyckelfärdiga hus. Vi bygger allt från små förråd till stora industrilokaler.

Ombyggnation

Vid ombyggnationer kan vi ansvara för hela projektet. Från rivning, projektering och sanering via projektering fram till färdig ombyggnad. En av våra specialkompetenser är byggnader i historiskt eller arkitektoniskt värdefulla miljöer.

Vi har stor rutin av att arbeta i kundens pågående verksamhet (vård, skola, bostäder, butik etc), så att störningar i det dagliga arbetet minimeras.

Byggservice

En viktig del av vår verksamhet är byggservice. När det gäller snabba utryckningar, löpande renoveringar eller skadearbeten finns vi alltid till hands. Vi hjälper fastighetsägare med underhåll och reparationer, rivning och nyinstallationer.

KULTURBYGGNADER

Gårdagens hus ställer krav på morgondagens användning.

Renoveringar av kulturhistoriskt känsliga byggnader och arkitektoniskt intressanta miljöer har blivit något av ett signum för FÖ Bygg. Att med varsam hand och yrkesskicklighet anpassa och bevara äldre hus för framtiden.

Moderna och praktiska ombyggnationer

Förutom rena renoveringar av byggnader handlar arbetet många gånger om att göra moderna och praktiska ombyggnationer för att möta krav på teknisk standard för framtida verksamheter.

Miljonprogrammet

Vi bygger om det gamla miljonprogrammet till det moderna miljöprogrammet.

Av miljonprogrammets 650 000 lägenheter är drygt hälften i akut behov av renovering. FÖ Bygg och ByggConstruct har arbetat i ett flertal projekt med att rusta både enstaka bostadshus och hela bostadsområden. Arbete med förnyelse av äldre bostadskomplex är en av våra verkliga spetskompetenser.

Lönsam energieffektivisering

Centralt i upprustningen av de gamla flerfamiljsbyggnaderna är att minska energiförbrukningen. Energieffektivisering är inte bara bra för miljön, det kan även bli en riktigt lönsam investering. Att energiförbrukningen kan minskas med upp till 30-40% är inte en omöjlighet. Av det gamla miljonprogrammet blir det nya miljöprogrammet.

Erfarenhet av förnyelse av miljonprogrammet

FÖ Bygg och vårt moderbolag ByggConstruct har tillsammans stor erfarenhet av förnyelse av miljonprogrammet i utökad samverkan (partnering). Det handlar både om totalentreprenader från tidigt skede, inklusive framtagning av ramhandlingar, till utförandeentreprenader.

Vi har avtal med och stor erfarenhet av arbete med Uppsalahem, SigtunaHem, Enköpingshyresbostäder, Salabostäder och nu även Mimer AB i Västerås. Vi har även arbetat med privata aktörer som Rikshem, Riksbyggen, HSB och olika stiftelser och större Bostadsrättsföreningar.

Stora projekt för Mimer i Västerås och för Salabostäder

Nu inleder vi ett stort projekt för Västerås kommunala bostadsbolag Mimer. Under de kommande fyra åren ska stora renoveringar göras i beståndet. Avtalet har ett beräknat takvärde på 960 miljoner kronor. Vi har även ett fyrårigt ramavtal med Salas kommunala bostadsbolag Salabostäder gällande förnyelse av bostäder i miljonprogrammet

Ramavtalskunder

Våra ramavtalskunder

FÖ Bygg har ett antal ramavtalskunder som vi har förtroende att göra löpande arbete för:

  • Adapteo AB
  • Bostads AB Mimer (Västerås)
  • Heby kommun/Hebygårdar AB
  • Lantmännen Fastigheter AB
  • Metso Outotec Sweden AB
  • Sala kommun
  • Salabostäder AB

Kontakta mig!

Jag berättar gärna mer om FÖ Byggs olika uppdrag och hur vi kan hjälpa dig med ditt byggprojekt.