Sala fontän FÖ Bygg

Hållbarhetsarbete

Huset vi bygger ska vara hållbart.
Samhället runt omkring ska också vara det.

Det ställs allt hårdare och hårdare miljökrav på oss byggföretag. Det är bra. Alla har ett ansvar för miljön och vår gemensamma framtid. Därför vill vi på FÖ Bygg underlätta för dig att göra ditt medvetna val när du ska välja byggpartner. 

Vi på FÖ Bygg är med och bygger samhället. Samtidigt är vi en del av det. Därför vill vi göra en så liten åverkan som möjligt på miljön i vår verksamhet. Vårt mål är att vi även kan hjälpa dig i din verksamhet. Vi har stor erfarenhet av att ta fram innovativa lösningar för att minska energiförbrukningen i bland annat miljonprogrammet.

Smarta och aktiva miljöval

Vår ambition är att vara ett företag som aktivt gör smarta och aktiva miljöval inom samtliga avdelningar inte minst när det kommer till själva produktionsskedet. Vår miljöpolicy med tillhörande handlingsplaner är ett levande dokument, som integreras med beställarens miljöambitioner.

Vi är övertygade om att vi kan skapa en bättre värld genom att ligga långt fram när det gäller energieffektiva system- och bygglösningar.

Systematiskt förbättringsarbete

Kontinuerligt och systematiskt förbättrar vi vårt miljöarbete på olika sätt. Vi försöker alltid göra kloka inköp, minimera koldioxidutsläppen, praktiskt arbeta med miljöronder, hantera bland annat säkerhetsdatablad och hitta optimala lösningar för sophantering och byggavfall.

Policy för Miljö och samhällsengagemang

FÖ Byggs policy för Miljö och samhällsengagemang är anpassad för företagets affärsidé och verksamhet samt innehåller åtagande om att uppfylla krav och ständiga förbättringar. Policy innehåller åtagande om förebyggande risker.

FÖ Bygg har som ambition att utifrån våra förutsättningar, på bästa sätt bidra till ett hållbart samhälle. Vi ska visa stor miljöhänsyn i projekten och organisationen genom att alltid arbeta systematiskt, planera och beakta:

  • Omhändertagande av restprodukter, inklusive återvinna och minimera avfall och omsorgsfull hantera farligt avfall.
  • Verka för en låg energiförbrukning; vid byggandet samt för byggnadernas värmeisolering, lufttäthet i klimatskal och energianvändningen.
  • Minimera transporter och användningen av fossila bränslen för att minimera koldioxidutsläpp.
  • Miljövänligare val.
  • Prioritera ett socialt hållbart samhälle i CSR arbetet.

 

Läs mer om hur vi arbetar.

Vi berättar gärna mer om vårt hållbarhetsarbete

Vill du veta mer om FÖ Byggs och ByggConstruct löpande hållbarhetsarbete och hur vi bidrar till ett hållbarare, rättvisare och attraktivare samhälle, hör av dig till oss: