Om oss

Ett stort litet byggföretag
med hjärtat i Sala.

FÖ Bygg i Sala AB är ett ägarlett byggföretag med stark lokalt engagemang. Vi erbjuder ett brett utbud av byggtjänster, både för offentliga beställare och privatpersoner, både i stora och i små projekt. Tillsammans med vårt moderbolag ByggConstruct tar vi oss an stora ROT-entreprenader inom vård, skola och bostäder runt om i Uppland och Västmanland.

FÖ Bygg startade 1997 och under de snart 25 år vi varit verksamma har vi haft en stabil tillväxt. Idag är vi ca 30 egna anställda medarbetare och erbjuder byggtjänster både för offentliga beställare och privatpersoner. Vår omsättning är cirka 75 miljoner kr/år.

En del av ByggConstruct

Vi är ett litet byggföretag, men också stort. För att möta framtiden på ett handfast och hållbart sätt blev vi 2020 en del av ByggConstruct AB. Tillsammans är vi ett av Västmanlands läns och Upplands största ägarledda byggföretag. Totalt är vi knappt 200 anställda i koncernen med en omsättning på drygt 750 miljoner kr/år. Det ger oss resurser att ta oss an riktigt stora byggprojekt, samtidigt som vi har det lilla företagets personliga engagemang.